Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Modlina, Publiczne Przedszkole nr 4 i Miejski Żłobek nr 1.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Obrońców Modlina
ul. Józefa Bema 312 i ul. Józefa Bema 227
05–160 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 713-44-20
Fax: 713-03-28
e-mail: sekretariat@zstwierdza.edu.pl

Miejski Żłobek nr 1 i Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
Telefon: (22) 713-02-60
e-mail: sekretariat@zstwierdza.edu.pl

Dyrektor: Zdzisław Szmytkowski
Wicedyrektorzy: Irena Wiśniewska, Ewa Rudnicka, Marzena Gereluk