Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Obiady

Obiady dla uczniów wydawane są w budynku Bema 312 i 227.

Wyprowiantowanie można zgłaszać w dzień poprzedzający nieobecność: osobiście w pokoju administracji lub pod numerem telefonu 22 713 03 28 wew. 32