Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

PRZETARGI

Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn. „Sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych oraz mleczarskich dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2022 roku” jest dostępne pod linkiem

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e07dae88-f0c1-11ec-9a86-f6f4c648a056