Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pani wicedyrektor ds. wychowania przedszkolnego mgr Marta Kaczmarek-Antos.

Tel. (22) 713 02 60

ul. 29 Listopada 109