Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Nadzór pedagogiczny przedszkole

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pani wicedyrektor mgr Irena Wiśniewska.

Tel. 22 713 02 60

ul. 29 Listopada 109