Wnioski i zgłoszenia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy SP4 będą rodzicom rozdawać wychowawcy grup.

Wnioski i zgłoszenia do klasy I dla kandydatów, którzy nie uczęszczają do naszych oddziałów przedszkolnych, będzie można pobrać w terminie późniejszym z zakładki “Wnioski i zgłoszenia” lub w sekretariacie Zespołu, ul. Bema 312 w godzinach 7.00 – 15.30.

Składanie dokumentów do klasy pierwszej dla wszystkich kandydatów odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem:

  • w sekretariacie Zespołu od 7.00 do 15.30
  • drogą elektroniczną na adres Zespołu: sekretariat@zs4.nowydwormaz.pl