Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zapisy do klasy pierwszej

Wnioski i zgłoszenia do klasy I można pobierać z zakładki “Wnioski i zgłoszenia”. Składanie dokumentów do klasy pierwszej odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem, drogą elektroniczną na adres Zespołu sekretariat@zstwierdza.edu.pl.