Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zapisy do klasy pierwszej

Wnioski i zgłoszenia dla dzieci uczęszczających do oddziałów zerowych przy SP4 będą rodzicom rozdawać wychowawcy grup

Wnioski i zgłoszenia do klasy I dla kandydatów którzy nie uczszczają do naszych zerówek można pobierać z zakładki “Wnioski i zgłoszenia” lub w sekretariacie Zespołu , Bema 312 w godzinach 7.30 – 15.30.

Składanie dokumentów do klasy pierwszej dla wszystkich kandydatów odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem:

  • w sekretariacie Zespołu od 7.30 do 15.30
  • drogą elektroniczną na adres Zespołu sekretariat@zstwierdza.edu.pl,
  • przez umieszczenie w skrzynce podawczej w budynku głównym Zespołu, Bema 312