ZGŁOSZENIE DO KLASY I dostępne będzie w późniejszym terminie.

Zgłoszenie do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.

WNIOSEK DO KLASY I dostępny będzie w późniejszym terminie.

Wniosek wraz ze stosownymi załącznikami do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie innej szkoły podstawowej niż Szkoła Podstawowa nr 4.

Do którego obwodu należy moje dziecko? 

akt