ZGŁOSZENIE DO KLASY I

Zgłoszenie do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.

WNIOSEK DO KLASY I

Wniosek wraz ze stosownymi załącznikami do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie innej szkoły podstawowej niż Szkoła Podstawowa nr 4.

Do którego obwodu należy moje dziecko? 

akt