Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Wniosek i zgłoszenie

Szanowni Państwo,

zgodnie z Komunikatem Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  z dnia 01.04.2020 roku i Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w  Nowym  Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2020 roku w sprawie organizacji pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie epidemii, rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej nr 4 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Skan lub zdjęcie wypełnionego wniosku (wraz z załącznikami) lub zgłoszenia należy przesyłać, zgodnie z harmonogramem, na adres sekretariatu Zespołu tj. sekretariat@zstwierdza.edu.pl.

Sekretariat do 24.04.2020 roku pracuje w godzinach 8.00 – 14.00.

ZGŁOSZENIE DO KLASY I

Zgłoszenie do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 .

WNIOSEK DO KLASY I

Wniosek wraz ze stosownymi załącznikami do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie innej szkoły podstawowej niż Szkoła Podstawowa nr 4.