ZGŁOSZENIE DO KLASY I

Zgłoszenie do klasy I należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4.

WNIOSEK DO KLASY I

Zapoznaj się z: Uchwała nr L/551/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki – Nowy Dwór Mazowiecki (nowydwormaz.pl)

Zaświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów na druku pracodawcy.

Wniosek do klasy I wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć, gdy kandydat wraz z rodzicami/rodzicem zamieszkuje w obwodzie innej szkoły podstawowej niż Szkoła Podstawowa nr 4.

Do którego obwodu należy moje dziecko? 

akt