ZARZĄDZENIE DYREKTORA ŻŁOBKA ORAZ UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W MIEJSKIM ŻŁOBKU NR 1 ORAZ WYSOKOŚCI STAWKI ŻYWIENIOWEJ.

MX-4071_20240206_113706

MX-4071_20240206_113722

NUMER KONTA NA KTÓRY NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU:

NUMER KONTA:      57 8009 1062 0010 7132 2007 0001

OPŁATY DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA.