Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Nadzór pedagogiczny żłobek

Nadzór pedagogiczny nad żłobkiem sprawuje Pani mgr Irena Wiśniewska

Tel. 22 713 02 90

ul. 29 Listopada 109