Nadzór nad żłobkiem sprawuje Pani mgr Irena Wiśniewska.

Tel. (22) 713 02 60

ul. 29 Listopada 109