Nadzór nad żłobkiem sprawuje Pani mgr Marta Kaczmarek-Antos.

Tel. (22) 713 02 60

ul. 29 Listopada 109