Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim pełni Pani Wioletta Bakun.

Dane kontaktowe do inspektora:

  • telefon: 22 713 03 28 od 7.30 do 14.30,
  • adres mailowy: iodo@zstwierdza.edu.pl,
  • adres pocztowy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowiecki, ul. Bema 312, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki,
  • kontakt osobisty: w budynku głównym Zespołu ul. Bema 312, sekretariat, w godzinach 7.30 – 14.30.