Rekrutacja do Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim odbywa się na rok kalendarzowy.

Rekrutacja na nowy rok kalendarzowy odbywa się tylko wtedy, gdy po przeprowadzonej rekrutacji kontynuacyjnej są wolne miejsca.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w czerwcu, po rekrutacji do przedszkola, na wolne miejsca od września.