UWAGA OBIEKT MONITOROWANY


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Bema 312,
2) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych,
3) monitoring obejmuje: cały teren Zespołu tj. wokół budynków oraz w środku placówki.
4) zapisy monitoringu będą przechowywane przez administratora przez 30 dni,
5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania chyba, że inne przepisy mówią inaczej,
6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Zespole prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu.