Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

PRZYPROWADZANIE DZIECI

DRODZY RODZICE,

Uprzejmie informuję, iż nie ma konieczności odprowadzania dziecka osobiście do szatni przedszkolnej. Dziecko możecie przekazać Państwo pracownikowi sprawującemu w tym czasie dyżur w szatni.

Jednocześnie nadmieniam, że przy odbiorze dziecka także nie ma konieczności wchodzenia do szatni. Mogą Państwo poprosić o wyjście dziecka dzwoniąc domofonem i w holu poczekać na dziecko.

Z poważaniem
Wicedyrektor
mgr Irena Wiśniewska