Podręczniki obowiązujące w danym roku szkolnym w klasach 4-8 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Obrońców Modlina uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej we wrześniu.