Obserwacja mikroskopowa tkanki mięśnia sercowego oraz przekroju przez żyłę i tętnicę ssaka, a także rozmazu ludzkich etytrocytów – mikroskopy zakupione w ramach inicjatywy edukacyjnej “Laboratoria Przyszłości” umożliwiły przeprowadzenie nauczycielowi biologii pani Renacie Swickiej-Turek ciekawej lekcji w klasie 7a.