Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim

Harmonogram

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej zostanie zamieszczony po 15 maja 2021 roku.

Dzieci przyjęte w rekrutacji uzupełniającej będą uczęszczały do żłobka od 01 września 2021 roku.