Publiczne Przedszkole nr 4 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim

ogłasza konkurs :

pt.,,Najpiękniejsza choinka lub wieniec bożonarodzeniowy’’

Prace składamy u wychowawcy grupy w terminie 23 – 27.11.2020 r.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano niespodzianki.

REGULAMIN KONKURSU

,,Najpiękniejsza choinka lub wieniec bożonarodzeniowy’’.

 Konkurs ,,Najpiękniejsza choinka lub wieniec bożonarodzeniowy’’ ma na celu:

– upowszechnianie tradycji świąt bożonarodzeniowych,

– pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

– rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia  różnorodnych technik plastycznych oraz poszerzanie kreatywności wśród dzieci,

– poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,

– promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

  1. Konkurs polega na wykonaniu jednej ozdoby (choinki lub wieńca na drzwi) w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar są dowolne.
  2. Ozdoba musi być wykonana własnoręcznie (nie kupiona).
  3. Ozdoby pozostają własnością przedszkola.
  4. Prace powinny zawierać metryczkę (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy).
  5. Prace przynosimy w terminie 23 – 27.11.2020 r. do wychowawcy grupy (po terminie prace nie będą przyjmowane). Wyboru trzech zwycięskich prac dokona jury.
  6. Przewidziano nagrody dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie oraz wyróżnienie trzech pierwszych miejsc.                    

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.