PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM – MODLIN TWIERDZA

Procedurę i zasady uzyskania zwolnienia z zajęc wychowania fizycznego zawieraja statuty poszczególnych szkół.


PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
.