Harmonogram, rekrutacji uzupełniającej zostanie umieszczony po 15 maja 2020 roku.