ŻYWIENIE W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020

 Żywieniem objęci są uczniowie i pracownicy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4.  Posiłki szkolne obiadowe są jednodaniowe, to jest w tygodniu: 2 razy zupa, pieczywo, deser i napój, 3 razy drugie danie, deser i napój.

Można wykupić posiłki co najmniej na pięć dni. Cena jednego posiłku dla cznia wynosi 4,50 zł, a dla personelu i pracowników szkoły 5,00 zł. Uczniowie mogą wykupić cały posiłek jednodaniowy.

Cała odpłatność za wyżywienie wynosi 90,00 (uczeń), 100,00 ( pracownik), 
Wyżywienie od dnia 3 do 30 IX ( 20 dni). Zapisy i płatności od 20 VIII – 2 IX 2020 w godz. 7.00 do 14.00 pokój nr 1b .  
Płatności można dokonywać na rachunek bankowy po uprzednim zgłoszeniu, w terminie do 10 każdego miesiąca.

Wydawanie posiłków w bud. 227 od godz. 11.45
Wydawanie posiłków w bud. 312 od godz. 12.05-12.15; 13.00- 13.20; do 14.30
Należy wyprowiantowywać dzieci z 1-dniowym wyprzedzeniem.


             JADŁOSPIS: