I Powiatowy Festiwal Filmów Profilaktycznych.

7 grudnia 2023 roku uczniowie ZSP nr 4 z Modlina twierdzy wzięli udział w przeglądzie filmów I Powiatowego Festiwalu Filmowego “Podróż w nieznane” dotyczącego profilaktyki HIV. Z prezentowanych filmów uczniowie dowiedzieli się czym HIV, jak można się zarazić, jak postępować, aby być bezpiecznym. Część z nich miała bardzo małą wiedzę na ten temat, gdyż ostatnio w środkach masowego przekazu nie mówi się o tym zagrożeniu.

W przerwach miedzy filmami swoje talenty wokalne prezentowali uczniowie szkół średnich, występy były na wysokim poziomie.

Tekst i foto ZSP nr 4 – Artur Kielar