Obóz profilaktyczno–rekreacyjny dla dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” z Modlina Twierdzy

W dniach 13 – 19.01. 2024 r. tj. w pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa przeszło dwudziestoosobowa dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” uczestniczyła w obozie profilaktyczno–rekreacyjnym w Krościenku nad Dunajcem. Pogoda tego roku była sprzyjająca: śnieg, słońce i temperatura lekko ujemna.

Podczas wyjazdu zapewniono uczestnikom dużo atrakcji. Program realizowano pod kierunkiem kadry pedagogicznej: Pani B. Siwek – kierownika wyjazdu oraz Pań wychowawczyń: A. Biegaj i E. Napiórkowskiej, a także  innych specjalistów w zależności od odbywających się zajęć.

Upowszechniano sporty zimowe, narciarstwo i snowboard w grupach zjazdowych na stokach w miejscowości Szczawnica na PKL Palenica, w Kluszkowcach na Czorsztyn-ski i Białce Tatrzańskiej na Kotelnicy.

Ponadto młodzież uczestniczyła w grach i zabawach na śniegu oraz na lodowisku, gdzie przy muzyce doskonalono swoje umiejętności łyżwiarskie.

Dzięki udziałowi w obozie u uczestników pogłębiono wiedzę profilaktyczną na temat konsekwencji związanych z różnego rodzaju zagrożeniami. Odbyły się warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzone przez zaprzyjaźnionych przedstawicieli służb: strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej i ratownika Pogotowia Ratunkowego oraz specjalistkę od EDB. Poprawie uległa akceptacja własnego „Ja”, umiejętność współdziałania w grupie oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzono w formie warsztatów profilaktycznych i interpersonalnych oraz wplatano w szereg działań programowych. .

Pracy zespołowej i profilaktycznej sprzyjał relaks, którego nie zabrakło w czasie kąpieli z elementami odnowy biologicznej na basenach termalnych w Termach Zakopiańskich i na Terma Bania w Białce Tatrzańskiej.

Podczas obozu grupa uczestniczyła w wycieczce do Szczawnicy, gdzie  rozpoznawano dziedzictwo kulturowe Pienin oraz odbyła się  wizyta w pijalni wód zdrojowych.

W ośrodku natomiast młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach regionalnych w ramach, których podczas koncertu kapeli, poznawano muzykę i tańce górali pienińskich w warsztatach artystycznych wykonując aniołki i inne dzieła z masy solnej. Uczestnicy wzięli ponadto udział w trzech tematycznych konkursach: fotograficznym, pocztowym – wysyłając pocztówkę, quizie Kahoot, uwieńczonych nagrodami dla wyróżnionych osób.

Dodatkowo czas wypełniały rozgrywki tenisa stołowego, piłkarzyków oraz konkursy zręcznościowo – logiczne.

Uczestnicy obozu otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci konkursów zdobyli tematyczne nagrody, które częściowo pozyskaliśmy od sponsorów – rodziców, za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy także władzom miasta Nowy Dwór Mazowiecki za przekazanie dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, a także Pani J. Dudzińskiej za merytoryczną oprawę, prezesowi UKS REDUTA  Panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, a także rodzicom, którzy sprawili swoim pociechom wiele radości.

Nasz wypoczynek został poddany rutynowej kontroli Powiatowej Stacji Sanepid w Nowym Targu – nie otrzymaliśmy żadnych zaleceń. Wszystko przebiegało zgodnie z przepisami i obowiązującymi standardami.

Kierownik obozu B. Siwek