Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim


Zespół Szkół

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINÓW EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY, ULEGŁY ZMIANIE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH. NOWE

Czytaj więcej »